Գինու հնացում
~ Wine Aging ~

Այցելուն հնարավորություն ունի հնացնելու «Մաչանենց» տնական գինին, այն պահ տալով «Համաշխարհային պոետներ»-ի գինետան թանգարանի կոլաժ-սեղանների ոտքերի մեջ, նշելով տարեթիվ այն բացելու և վայելելու համար։

A visitor has an opportunity to age "Machanents" homemade wine, keeping it in the feet of collage-tables of "World poets' Winery", mentioning the date of opening and enjoying it.